Súkromná materská škola Tatranská 10

Banská Bystrica

Kto sme?

Materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR. Činnosť sme začali v septembri 2013 v budove bývalej ZŠ Tatranská - pavilón B. (vchod cez bránu vľavo, zídete popri ihrisku Tami aréna a za Komunitným centrom odbočíte vpravo... a potom už len stále rovno. Auto Vám odporúčame zaparkovať za spomínaným ihriskom pri komunitnej záhrade.)

V edukačnej činnosti postupujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V našej škôlke pracujeme so školským vzdelávacím programom s názvom "OBJAVUJME S HVIEZDIČKOU". Je obohatený o mnohé inovatívne a alternatívne prvky v edukácii. Po absolvovaní predškolského ročníka dieťatko dostáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Dôraz kladieme predovšetkým na rešpektujúci a vnímavý prístup k deťom a efektívne spôsoby vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a dieťaťom, pedagógom a rodičom ako aj interakcie medzi deťmi navzájom .

„Nemajme strach, že nás deti neposlúchajú. Obávajme sa skôr toho, že nás pozorujú...“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené inovatívne metódy v rámci adaptácie do MŠ. Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu.

„Žiadne slzičky – ani smutné tváričky...
Chcete šťastné detičky?
Príďte k nám do Hviezdičky“

Od školského roku 2016/2017 uplatňujeme vo výchovno - vzdelávaciom procese Koncepciu vnímavej pedagogiky Majky Červienkovej.

  SMŠ Tatranská 10

 • škôlka, v ktorej sme šťastní a spokojní
 • škôlka, v ktorej má dieťa svoju hodnotu, je vypočuté, vnímané a optimálne rozvíjané
 • škôlka, v ktorej sa deti, neboja povedať svoj názor, dokážu počúvať názory iných, vážia si všetko a všetkých okolo seba a poznajú aj svoju vlastnú hodnotu
 • škôlka, v ktorej deti rastú k samostatnosti, zodpovednosti, vnútornej slobode a viere vo vlastné schopnosti
 • škôlka, kde sa deti učia postarať sa o seba, o svoje prostredie aj o ostatných
 • škôlka, v ktorej sa deti hravou formou zoznamujú s činnosťami praktického života, ale rovnako hravou formou si pomocou špeciálnych didaktických materiálov môžu rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a talenty
 • škôlka, v ktorej každodennou súčasťou programu je pobyt v prírode, prechádzky a aktivitami vonku, za každého počasia
 • škola, v ktorej deti , poznávajú a majú radi kvety, stromy, drobné zvieratká, hmyz, vtáctvo a zákonitosti prírody
 • škôlka, v ktorej nemusia všetky deti robiť v jednej chvíli to isté, každé dieťa sa smie venovať tomu, čo je preň práve najviac lákavé, čo ho najviac zaujíma – rešpektujeme senzitívne obdobia, ktorými práve prechádzajú
 • škôlka, v ktorej sú deti podnecované k zdravému životnému štýlu (zdravá strava, jóga, športové aktivity, pobyt vonku)
 • škôlka, v ktorej deti jedia výhradne čerstvú, zdravú a pestrú stravu - veľa ovocia a zeleniny, strukovín, chutné kaše (ovsené vločky, kuskus, pšeno, ryža, qinoa, špalda, pohánka...), chutné nátierky
 • škôlka, v ktorej môžu deti pomáhať pri príprave desiaty či olovrantu
 • škôlka, v ktorej deti poznávajú hodnoty výtvarného či hudobného umenia

Deň v materskej škole

S čím sa stretnete v našej materskej škole?

Dieťa prelieva vodu, presýpa, spolupodieľa sa na príprave a servírovaní jednoduchých pokrmov, trénuje sebaobslužné činnosti, maľuje a kreslí rôznymi výtvarnými technikami, chodí na prechádzky do prírody, objavuje život v prírode s lupou a kompasom v ruke, lezie po stromoch, pestuje zeleninku, skúma kaluže, zbiera veci, prezerá si knižky, hrá sa s pomôckami, ktoré rozvíjajú jeho logické myslenie, pamäť, koncentráciu, intelekt i srdiečko. Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať. Učíme sa cez zmyslové vnímanie. To je jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo ho baví a nájsť svoje nadanie a talent. To je základ, aby raz mohol byť každý z nás užitočný pre druhých a byť v živote naozaj šťastný.

Áno, sme trochu iná škôlka

 • Chcete, aby Vaše dieťa chodilo do škôlky s radosťou?
 • Chcete, aby Vaše dieťatko zažívalo v škôlke krásne chvíle a každý deň sa naučilo niečo nové?
 • Chcete, aby každý deň zažívalo radosť zo svojich úspechov, z priateľstva, z maličkostí?
 • Chcete mať múdre, spokojné a šťastné dieťatko?

Ste tu správne! Príďte k nám do Hviezdičky.

Naša vízia

Sme naklonení vnímavému prístupu, kde na prvom mieste je dôvera, otvorenosť, pravdivosť, záujem, komunikácia, rozvoj, prirodzenosť a zdieľanie emócií.

Sme inšpirovaní pedagogickými koncepciami, ktoré bežne vo svete fungujú a mnohé výskumy i prax, dokazujú ich pozitíva. Sú to prvky humanistických koncepcií pedagogiky orientovaných na dieťa a svet okolo neho.

Od školského roka 2016/2017 sme do výchovno - vzdelávacieho procesu implementovali prvky vnímavej pedagogiky a zážitkového učenia.

Kontakt

Email: sms.tatranska10@gmail.com

Tel. č. : 0918 881 487

Nájdete nás v budove bývalej ZŠ Tatranská – pavilón B. (vchod cez bránu vľavo, zídete popri ihrisku Tami aréna a za Komunitným centrom odbočíte vpravo... a potom už len stále rovno. Auto Vám odporúčame zaparkovať za spomínaným ihriskom)

Cennik

Cennik pri nástupe do 15.9.

Do 3,5 roka = 210€
Nad 3,5 roka = 110€
predškoláci = 30€


Cenník pri nástupe po 15.9.

Do 3,5 roka = 350€
Nad 3,5 roka = 250€
predškoláci = 140€


Vek dieťaťa sa určuje k 1.septembru aktuálneho školského roka a výška školného je platná pre celý školský rok, vrátane letných prázdnin.
Ak dieťa dosiahne vek 3,5 roka v priebehu školského roka - napríklad v novembri, bude mať nárok na nižšiu sumu školného až od septembra nasledujúceho školského roka.


Stravné

4,90€ na deň

Platí sa preddavkovo vždy mesiac vopred, podľa aktuálneho počtu pracovných dní. Suma 4,90 € /deň zahŕňa desiatu, obed, olovrant. Celodenný pitný režim, ovocie a zeleninka sú k dispozícii počas desiaty a olovrantov neobmedzene, to znamená každý si môže nabrať koľko mu chutí :)


Zápisné

80 € – jednorázový poplatok

Pre záväzné prihlásenie dieťatka do SMŠ Tatranská 10 je potrebné po predchádzajúcej dohode s vedením SMŠ doručiť vyplnenú a podpísanú prihlášku, dotazník a uhradiť zápisné 80 €. V prípade, že prihlásené dieťa do MŠ nenastúpi, zápisné sa nevracia.

Mapa

Prihláška na stiahnutie tu.

Vyplnenú prihlášku pošlite na zapis.hviezdicka@gmail.com

Menu

O NÁS MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÁ ŠKOLA KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fakturačná adresa

Materské centrum Hviezdička


Ďumbierska 36


97401 Banská Bystrica


IČO: 37953826


DIČ: 2021869971


Kontaktná osoba

Marianna Šabová


Tel.: 0915 793 082


E-mail

sms.severna5@gmail.com
sms.tatranska10@gmail.com