Kontaktujte nás

Ak chcete prihlásiť dieťatko, alebo máte len otázku neváhajte
nás kontaktovať.

Žiadosť o prijatie na SMŠ Tatranská 10 na stiahnutie.

Žiadosť o prijatie na SMŠ Severná 5 na stiahnutie.

Vyplnenú prihlášku pošlite na zapis.hviezdicka@gmail.com

Facebook stránka našej škôlky tu.

Facebook skupina pre rodičov detí na Tatranskej 10 tu.

Facebook skupina pre rodičov detí na Severnej 5 tu.

Fakturačná adresa

Materské centrum Hviezdička


Ďumbierska 36


97401 Banská Bystrica


IČO: 37953826


DIČ: 2021869971


Kontaktná osoba

Marianna Šabová


Tel.: 0915 793 082


Mapa